top of page

Økokrati

Livets træ.jpg

Denne sides formål er at slå til lyd for et grønt paradigmeskifte, der skal munde ud i en ny
samfundsmodel: et økocentrisk demokrati, økodemokrati eller – helt kort – et økokrati. Et økokrati skal medføre grundlæggende tre ting:

 

1) at alle mennesker på Jorden får en rimelig levestandard
 

2) at menneskenes dominans og tilstedeværelse på Jorden reduceres markant

3) at den enorme mangfoldighed af andre livsformer på planeten får langt mere plads, så den kan overleve og trives.

 

Er de eksisterende liberale demokratier ikke gode nok? Nej.

Et af de største fordele ved liberale demokratier eller – mere præcist – ved det liberale demokratis grundidé er, at voksne mennesker har stemmeret og indflydelse på samfundet, og at alle mennesker har rettigheder, der skal respekteres og beskyttes. Afskaffelsen af kejserdømmer, enevælder og andre diktaturer i nyere tid til fordel for liberale demokratier har på flere områder da også forbedret utallige menneskers liv.

Men udbredelsen af liberale demokratier har langtfra været en garanti imod en ødelæggelse eller forringelse af vores og mange andre arters livsgrundlag. Tværtimod har bagsiden af de liberale demokratiers store fokus på menneskers frihed, medbestemmelse og rettigheder været en voldsom nedgang for Jordens natur og destabilisering af dens klima. Problemerne skyldes naturligvis tillige, at de fleste liberale demokratier er vævet intimt sammen med brug af fossile brændsler, et kolossalt forbrug og økonomisk vækst, hvor magtfulde virksomheder og industrielle lobbyer har stor indflydelse på de politiske beslutninger.

Det er her en nøglepointe, at et økokrati skal råde bod på vore liberale demokratiers magtmisbrug over for Jordens andre livsformer. Det skal have et ufravigeligt fokus på at sikre, at også de overlever og trives, at de repræsenteres og behandles på radikalt bedre vis end nu i form af bl.a. økocentriske parlamenter, forfatninger, love og rettigheder, og at de får langt mere plads, hvor de selv styrer deres liv. I størst mulige omfang.

Det er samtidig en nøglepointe, at et økokrati ikke skal svække menneskenes stilling, men
tværtimod styrke den: Dels skal det sætte en stopper for de livsfjendtlige plutokratier, som mange liberale demokratier mere eller mindre er blevet forvandlet til. Dels skal det fordele Jordens goder og menneskenes rigdom langt bedre mellem mennesker, så sult og fattigdom afskaffes. Dels skal det sikre, at der er en leveværdig verden for mennesker også i fremtiden.

Forskerne Eleanor Shoreman-Quimet og Helen Kopnina har sammenfattet økokratiets grundidé på denne vis:

 

”Vi behøver ikke at tage menneskene væk fra deres piedestal, men skal snarere gøre piedestalen større for at gøre plads til miljøet og de ikke-menneskelige arter.” 

 

Læs meget mere om, hvad et økokrati er og kan i Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden (2022)

bottom of page