top of page

Ny bog, maj, 2024

Modvækst: Nødvendigheden af et paradigmeskifte. Gaia: Danmarks grønne forlag. 236 sider. 1. udgave.

Udkommer i maj 2024

OM BOGEN

Når vækst er en central del af problemet, er modvækst nødt til at være en central del af løsningen.

Vi er for mange mennesker, der forbruger og forurener for meget og lægger beslag på for meget plads. Resultatet er efterhånden alment kendt: En biodiversitetskrise og klimakrise, der i stigende grad undergraver basale eksistensbetingelser på vores planet.

Modvækst: Nødvendigheden af et paradigmeskifte er et opgør med vores politiske magthaveres tro på  vækst og dens lillebror ’grøn vækst’, nemlig at vores vækstøkonomi og masseforbrugerisme kan forenes med planetær bæredygtighed. Indtil nu er det langtfra lykkedes. Og der er ifølge talrige eksperter heller ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ske i fremtiden.

Hvad skal vi gøre i stedet?

Grundlæggende skal vi designe et samfund, hvor vi fylder markant mindre, og hvor vild natur fylder markant mere. Vi – især de rige lande, der har en uforholdsmæssig stor del af skylden for kriserne – skal bruge mindre energi og færre materialer. Vi skal udskifte vores vækstøkonomi med en ligevægtsøkonomi. Vi skal fordele menneskenes rigdom og Jordens goder langt mere lige og retfærdigt. Vi skal transformere vores energisystemer og fødevaresystemer. Vi skal på sigt blive betydeligt færre mennesker ad frivillighedens veje. Og så skal vi afsætte kæmpemæssige arealer til lands og til vands til beskyttet vild natur.

Bogen indeholder nye nøgledata om klimakrisen, biodiversitetskrisen, de planetære grænser, vores overforbrug af materialer og økologiske fodaftryk, herunder nye øjenåbnende måder at beregne dem på, når 30-50 procent af Jorden og Danmark afsættes til vild natur. Modsat en populær fortælling dokumenterer bogen, at Danmark snarere er et sort bundskaberland end et grønt foregangsland, og at der ikke findes uproblematiske ’grønne’ og 'rene' energiformer.

Modvækst er skrevet til alle, der ønsker en let tilgængelig introduktion til de planetære tvillingekriser og en drejebog til, hvordan vi kan løse dem på effektiv vis. Som sådan egner den sig også til undervisning i klimakrise, biodiversitetskrise og bæredygtighed på bl.a. landets gymnasier og professionshøjskoler.

Bogen er en revideret og stærkt forkortet udgave af Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden (2024, 3. udg., 588 s.). Samtidig rummer den nye perspektiver, nye data om vores overbelastning af Jorden og nye råd om, hvordan vi kan stoppe den.

bottom of page