top of page

 Præsentation

Økokrati - Sådan skaber vi en bæredygtig verden.jpg

Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden, 7. december, 2022, Gaia: Danmarks grønne forlag. 564 sider. 1. udgave.

3. revideret udgave af bogen udkom den 1. marts, 2024. Den er opdateret på en række områder, indeholder endnu flere informationer og er 24 sider længere end 1. udgaven. 

En komprimeret norsk version af Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden – med hovedfokus på, hvordan vi skaber en ny økocentrisk samfundsmodel – udkom på Flux Forlag i Norge i efteråret 2023. Læs mere og bestil bogen her.

 

SKREVET OM BOGEN

”Økokrati er en fantastisk introduktion til hele problematikken omkring den globale opvarmning og biodiversitetskrisen, forbilledligt klar, uden at være tyngende pædagogisk. (…) Økokrati er uden sammenligning den vigtigste politiske bog udgivet i Danmark i meget lang tid … den burde – mindst – være pligtlæsning for alle politikere, inklusive kommunalpolitikere.”

CARSTEN JENSEN, FORFATTER

”Det er en helt forrygende bog, der skulle sendes som fast program på alle nyhedskanaler.”
 

BENT HOUGAARD, FORFATTER OG PSYKOLOG

 

"Flest mulige danskere bør læse Jens-André P. Herbeners fremragende veldokumenterede mesterværk: 'Økokrati – Sådan skaber vi en bæredygtig verden'."

RYAN LUND, CAND.TECHN.SOC., MILJØTEKNIKER

"Man kan roligt sige, at der går mange, mange år imellem en bog så ambitiøs, gennem-researchet og vigtig som Jens-André P. Herbeners bogstavelig talt tungtvejende analyse af natur- og klimakrisens kulturhistoriske årsager og alarmerende konsekvenser – endog med gennemtænkte bud på vidtrækkende løsningsforslag. (…) Forhåbentlig bliver Økokrati en helt central del af de kommende års altafgørende samfunds-, klima- og naturdebat."

RUNE ENGELBRETH LARSEN, FORFATTER OG OPHAVSMAND TIL NATURNATIONALPARKKONCEPTET

”Bogen eller en af de kortere sammenfatninger kan absolut anbefales ... Jens-Andrè P. Herbener har skrevet et imponerende værk, der præsenterer en kolossal mængde af faktuelle oplysninger om de to største kriser i nutidens verden, biodiversitetskrisen og klimakrisen. At alle disse oplysninger er samlet et sted, gør bogen til en guldgrube for læsere, der har brug for dokumentation om disse to kriser.”

PEER MØLLER CHRISTENSEN, LEKTOR (EMER.), FORFATTER

OM BOGEN

Bogen giver en udførlig introduktion til den globale biodiversitetskrise og klimakrise og deres historiske rødder og årsager. Og den fremlægger et visionært bud på en 9-punktskøreplan for, hvordan vi løser tvillingekriserne, så både mennesker og Jordens andre arter kan overleve og trives.

Hvorfor denne bog?

 

De dominerende planer for grøn omstilling af samfundet vil reparere den herskende samfundsmodel baseret på menneskecentreret vækst og et enormt forbrug, så vi kan videreføre den på væsentlige områder. Men det er ikke tilstrækkeligt til at ændre den kurs mod planetære katastrofer, vi befinder os på i dag.

Det er de grundlæggende strukturer, der er problemet, som flere og flere organisationer og forskere betoner. 

Som f.eks. Inger Andersen, der er leder af FNs Miljøprogram (UNEP), sagde d. 27. oktober, 2022: ”Kun en fuldstændig transformation af vores økonomier og samfund kan redde os fra at accelerere klimakatastrofen.”

 

Bogens omdrejningspunkt er et grønt paradigmeskifte, der er karakteriseret af to centrale forhold: Vi skal afsætte halvdelen af Jordens areal til vild natur, og vi skal formindske og transformere menneskenes egne samfund. Målet er et økokrati, der er kendetegnet af både planetær bæredygtighed og social retfærdighed.

Overordnet betragter bogen mennesker og Jordens andre arter som medborgere på en fælles klode.

Bogen er et overflødighedshorn af viden og tal om de mange forskellige sider af den livsnødvendige transformation af vores samfund. Samtidig indeholder den et hav af råd og løsningsforslag til, hvad både folk i almindelighed, organisationer, stater og internationale forbund kan gøre.

Først og sidst giver bogen svar på det vigtigste spørgsmål i vor tid: Hvad skal der egentlig til - hvad er nødvendigt - for at redde Jordens liv?

Med Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden i hånden er du rustet til tænderne i kampen for at bremse både biodiversitetskrisen og klimakrisen.

Livets træ.jpg

NY BOG

Modvækst mockup_Smallere ryg_Hvid mindre.jpg

Modvækst: Nødvendigheden af et paradigmeskifte. Gaia: Danmarks grønne forlag. 236 sider. 1. udgave.

Udkommer den 14. juni 2024

Når vækst er en central del af problemet, er modvækst nødt til at være en central del af løsningen.

Vi er for mange mennesker, der forbruger og forurener for meget og lægger beslag på for meget plads. Resultatet er efterhånden alment kendt: En biodiversitetskrise og klimakrise, der i stigende grad undergraver basale eksistensbetingelser på vores planet.

Modvækst: Nødvendigheden af et paradigmeskifte er et opgør med vores politiske magthaveres tro på  vækst og dens lillebror ’grøn vækst’, nemlig at vores vækstøkonomi og masseforbrugerisme kan forenes med planetær bæredygtighed. Indtil nu er det langtfra lykkedes. Og der er ifølge talrige eksperter heller ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ske i fremtiden.

Hvad skal vi gøre i stedet?

Grundlæggende skal vi designe et samfund, hvor vi fylder markant mindre, og hvor vild natur fylder markant mere. Vi – især de rige lande, der har en uforholdsmæssig stor del af skylden for kriserne – skal bruge mindre energi og færre materialer. Vi skal udskifte vores vækstøkonomi med en ligevægtsøkonomi. Vi skal fordele menneskenes rigdom og Jordens goder mere lige og retfærdigt. Vi skal transformere vores energisystemer og fødevaresystemer. Vi skal på sigt blive færre mennesker ad frivillighedens veje. Og så skal vi afsætte kæmpemæssige arealer til lands og til vands til beskyttet vild natur.

Bogen indeholder nye nøgledata om klimakrisen, biodiversitetskrisen, de planetære grænser, vores overforbrug af materialer og økologiske fodaftryk, herunder nye øjenåbnende måder at beregne dem på, når 30-50 procent af Jorden og Danmark afsættes til vild natur. Modsat en populær fortælling dokumenterer bogen, at Danmark snarere er et sort bagstræberland end et grønt foregangsland, og at der ikke findes uproblematiske ’grønne’ og 'rene' energiformer.

Modvækst er skrevet til alle, der ønsker en let tilgængelig introduktion til de planetære tvillingekriser og en drejebog til, hvordan vi kan løse dem på effektiv vis. Som sådan egner den sig også til undervisning i klimakrise, biodiversitetskrise og bæredygtighed  bl.a. landets gymnasier og professionshøjskoler.

Bogen er en revideret og stærkt forkortet udgave af Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden (2024, 3. udg., 588 s.). Samtidig rummer den nye perspektiver, nye data om vores overbelastning af Jorden og nye råd om, hvordan vi kan stoppe den.

OM BOGEN

bottom of page