top of page

 Præsentation

Økokrati - Sådan skaber vi en bæredygtig verden.jpg

NY BOG

Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden, 2022, Gaia: Danmarks grønne forlag. 564 sider. 1. udgave.

2. revideret udgave af bogen er udkommet den 22. august, 2023. Den er opdateret på en række områder, indeholder endnu flere informationer og er 15 sider længere end 1. udgaven. 

En komprimeret norsk version af Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden – med hovedfokus på, hvordan vi skaber en ny økocentrisk samfundsmodel – udkommer på Flux Forlag i Norge i efteråret 2023. 

 

Bogen giver en udførlig introduktion til den globale biodiversitetskrise og klimakrise og deres historiske rødder og årsager. Og den fremlægger et visionært bud på en 9-punktskøreplan for, hvordan vi løser tvillingekriserne, så både mennesker og Jordens andre arter kan overleve og trives.

Hvorfor denne bog?

 

De dominerende planer for grøn omstilling af samfundet vil reparere den herskende samfundsmodel baseret på menneskecentreret vækst og et enormt forbrug, så vi kan videreføre den på væsentlige områder. Men lappeløsninger er ikke nok til at ændre den kurs mod planetære katastrofer, vi befinder os på i dag.

Det er de grundlæggende strukturer, der er problemet, som flere og flere organisationer og forskere betoner. 

Som f.eks. Inger Andersen, der er leder af FNs Miljøprogram (UNEP), sagde d. 27. oktober, 2022: ”Kun en fuldstændig transformation af vores økonomier og samfund kan redde os fra at accelerere klimakatastrofen.”

 

Derfor er denne bogs omdrejningspunkt et grønt paradigmeskifte i vores samfund, verdenssyn og værdier. Målet er en ny samfundsmodel, et økokrati, der er karakteriseret af både social og økologisk retfærdighed, dvs. større lighed ikke blot mellem mennesker, men også mellem mennesker og planetens millioner af andre livsformer.

Overordnet er bogen kendetegnet af en tilgang, der betragter mennesker og Jordens andre arter som medborgere på en fælles klode.

Bogen er et overflødighedshorn af viden og tal om de mange forskellige sider af den livsnødvendige transformation af vores samfund. Samtidig indeholder den et hav af råd og løsningsforslag til, hvad både folk i almindelighed, NGO'er, stater og internationale organisationer kan gøre.

Først og sidst giver bogen svar på det vigtigste spørgsmål i vor tid: Hvad skal der egentlig til - hvad er nødvendigt - for at redde Jordens liv?

Med Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden i hånden er du rustet til tænderne i kampen for at bremse både biodiversitetskrisen og klimakrisen.

Se bogens indholdsfortegnelse

Livets træ.jpg
bottom of page