top of page

Nødvendigheden af et grønt paradigmeskifte

ØKOKRATI
 

             

            Velkommen til morgendagens Økokrati

- Meget mere plads til vild natur på Jorden

- Mindre plads til menneskenes samfund

- En grøn transformation af menneskenes samfund, verdenssyn og værdier        

 

                     GRØN TRANSFORMATION v. JENS-ANDRÉ P. HERBENER                                  

»Hvordan vil vi svare, når 'baby nr. 8 milliard' er gammel nok til at spørge: Hvad gjorde du for vores verden - og for vores planet - da du havde chancen?«  

António Guterres, FNs generalsekretær, 2022

9 centrale indsatsområder

1. Afsæt halvdelen af Jorden      til vild natur

2. Afskaf industriel                        dyreproduktion og spis            langt mere plantekost

shutterstock_321951302.jpg
Grøntsager2.jpg

3. Giv naturen juridiske               rettigheder 

jordendyr_edited.jpg
Anker 1

4. Erstat fossil energi med           vedvarende energi og               atomenergi

5. Stop de riges                              overforbrug og indfør            ligevægtsøkonomi

6. Reducer                                         verdensbefolkningen til
     2-3 milliarder

ve-omstilling169.png
debat-overforbrug-02.08_13-08-2012_KMEQ8DR.jpg
crowd.jpg
Anker 2

7. Udbred økocentriske                verdensopfattelser og              værdier

8. Lav en økocentrisk                    reform af skole og                      uddannelse  

9. Lav en økocentrisk                  reform af medierne                 

ewv1_edited_edited.jpg
a66a7f4d-3ab3-4a8a-809a-39186b47f583.webp
Klimakrisen-1.jpg
Anker 3

Advarsler & appeller

Videoer med Jens-André P. Herbener er på vej

bottom of page